Săptămâna Patimilor mai este cunoscută și drept Săptămâna Mare sau Săptămâna Sfântă, fiind ultima săptămână a Postului Mare și săptămâna înainte de Paște

Aceasta include sărbătorile religioase precum: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbăta Mare. Fiecare zi din cele menționate sunt extrem de important și încărcate din punct de vedere spiritual, astfel că este momentul ideal pentru o rugăciune puternică și făcătoare de minuni.

Rugăciunile se pot face în orice moment din viața noastră, însă pe lângă cele clasice pe care mulți le spuneam zilnic, este timpul potrivit pentru a rosti una cu o mare încărcătură din punct de vedere spiritual, fiind numită și făcătoare de minuni, tocmai pentru că se spune în Săptămâna Patimilor. Dacă citești această rugăciune în Săptămâna Patimilor vei fi ferit de rele tot anul, vei avea noroc și te vei bucura de pace și armonie.

‘Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moște­nirea lor. Nu am lacrimi mângâie­toa­re, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești, și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfier­bânte cu lacrimile dra­gostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hris­toase, Dumne­ze­ule, Vistie­rul bu­nă­tăților, dă­ruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndu­rerată, ca să pornesc cu tot sufletul în cău­tarea Ta; căci fără de Tine mă voi în­străina de tot binele. Dă-mi, așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închi­­puirea icoanei Tale.

Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească. Numără-mă între oile turmei Tale prea­alese. Hră­nește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este să­lașul Tău și se vede într-însa strălu­cirea descoperiri­lor Tale. Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor care s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mân­tuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.’

În Vinerea Mare se ține Post Negru
Săptămâna Patimilor vine cu o serie de tradiții și obiceiuri pentru creștini. Așa cum bine știm cu toții, Postul Paștelui este unul dintre cele mai lungi, astfel că mulți au ținut postul și încă continuă să o facă. Din vechi strămoși se spune că Vinerea Mare este foarte importantă din punct de vedere al Postului, astfel că se ține Post Negru. Prin urmare, în Vinerea Mare, cei cărora sănătatea le permite și au această dorință personală, țin post negru. Mai concret, nu vor mânca și nu vor bea apă până după Denia Prohodului. În același timp, celelalte persoane, care nu au ținut post, ar fi bine ca în Săptămâna Mare să nu consume urzici și oțet.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *