RUGĂCIUNEA SFINTEI CRUCI – TE ELIBEREAZĂ DE TOATE NECAZURILE DIN VIAȚĂ – AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ATUNCI CÂND O ROSTEȘTI

Rugăciunea Sfintei Cruci este un izvor de vindecare și împlinire a dorințelor. Această rugăciune este considerată de preoți ca fiind un scut împotriva relelor și un adăpost în fața necazurilor, dacă este rostită cu credință, în preajma unei lumânări aprinse.

„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitor al sufletelor noastre, ne rugăm în această zi a răstignirii Tale, când ai suferit și ai primit moartea pe Cruce pentru păcatele noastre. Recunoaștem că noi suntem cei care Te-am răstignit cu păcatele noastre multe și cu fărădelegile noastre rele.

De aceea, ne încredințăm în bunătatea Ta nemărginită, să ne faci și pe noi părtași ai Sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și a morții Tale care dă viață, pentru ca, prin Harul Tău, să devenim asemenea Ție, din dragoste pentru Tine, așa cum Tu, Cel milostiv, le-ai suferit pentru mântuirea noastră, întărindu-ne mereu cu aceeași putere și răbdare pe care ai avut-o când ai fost răstignit de către evreii nemulțumiți.

Ajută-ne, Doamne, să ridicăm cu bucurie Crucea Ta cu o pocăință desăvârșită începând de astăzi. Să simțim tristețea morții Tale așa cum a simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și femeile mironosițe; și să ne înviem sentimentele sufletești, pentru a cunoaște moartea Ta, așa cum au făcut și creațiile neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta; așa cum a cunoscut-o și tâlharul credincios, și, rugându-se Ție, l-ai primit în Rai.

Dă-ne, Doamne, harul Tău, așa cum l-ai dat atunci tâlharului, și iartă-ne păcatele pentru Sfintele Tale Patimi, și primește-ne prin pocăință împreună cu el în Rai, căci Tu ești Dumnezeu și Ziditorul nostru. Fă același lucru pentru toți creștinii, vii sau morți, așa cum se roagă ei în fiecare zi către Tine, Sfânta Biserică, și iartă-le toate păcatele și îi învrednicește de Împărăția Ta, ca să vadă Lumina Ta și să proslăvească slava Ta.

Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și ne adresăm către ea: slavă Ție pentru dragostea Ta.

Bucură-te, preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine lumea a fost mântuită, ridicându-l pe Iisus pe ea, țintuit. Bucură-te, pom preaînălțat, pentru că ai purtat roada vieții care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te, toiag puternic, care ai sfărâmat porțile iadului. Bucură-te, cheia împărăției, care ai deschis poarta Raiului.

Ne bucurăm și noi că vedem că vrăjmașii Tăi sunt doborâți, în timp ce prietenii Tăi domnesc în ceruri.

Pe vrăjmașii Tăi învinși de puterea Ta și pe creștinii care Te slujesc, îmbracă-i în armura Ta.

O, Hristoase, Cel răstignit al meu, câte ai suferit pentru noi, câte răni, scuipări, batjocuri și dispreț ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru a ne oferi un exemplu de adevărată răbdare! Cum putem să fugim de Crucea Ta, când vedem că Hristos este ridicat pe ea? Cum ne pot părea grele suferințele, când vedem că Stăpânul nostru le iubește, le cere și le consideră o mare cinste?

Cu adevărat, ne este rușine să ne întristăm pentru relele pe care ni le pr

icinuiesc oamenii sau ispitele pe care ni le aduc duhurile rele, trupul și gândurile noastre, sau pentru sărăcia și bolile care vin din voia lui Dumnezeu, deoarece toate acestea sunt trimise pentru a ne apropia mai mult de El; pentru a-L slăvi și pentru a ne purifica în această viață, pentru ca să putem odihni cu mai multă slavă în Împărăția Sa veșnică.

Și, fiindcă este așa, înmulțește-ne eforturile, ispitele și durerile, dar în același timp înmulțește-ne și răbdarea și puterea, pentru ca să putem suporta tot ce ni se poate întâmpla.

Căci recunoaștem că suntem neputincioși dacă nu ne întărești, orbi dacă nu ne luminezi, legați dacă nu ne dezlegi, timizi dacă nu ne faci îndrăzneți, răi dacă nu ne transformi în buni, pierduți dacă nu ne ierți, robi dacă nu ne răscumperi cu puterea și harul Tău divin și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o preamărim acum și în vecii vecilor. Amin.”

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *